Informationsdag för årskurs 9

Elever i Tranås kommuns grundskolor, årskurs 9, bjuds in till Holavedsgymnasiet

Åk 9 välkomnas till Holavedsgymnasiet denna tisdag för gymnasieinformation.