Gymnasieinformation för elever i åk 9

Elever i årskurs 9 i Tranås kommun hälsas välkomna till Holavedsgymnasiet för mer information om våra program.

För mer information- kontakta er studie- och yrkesvägledare.