Gymnasieinformation för elever i åk 9

Elever från kranskommunerna- Aneby, Boxholm, Ydre och Ödeshög hälsas välkomna till Holavedsgymnasiet för information om våra program.

För mer information om detta- kontakta er studie- och yrkesvägledare