NYHETER

  • 07


  • december
  • Fordonsprogrammet har ansökt om en certifiering
  • Holavedsgymnasiet har tagit ett steg närmare en certifiering på Fordonsprogrammet. Vikten av att bli ett Motorbranschcollage är betydelsefull anser rektor Cecilia Axelsson.
    Läs mer